هدف از این تحقیق بررسی حسابرسی و مراحل آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

ماهیت حسابرسی

انواع حسابرسی

مراحل حسابرسی

پذیرش کار حسابرسی

برنامه ریزی حسابرسی

منابع

 

 

 

نقش اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی است . در جهت دستیابی به این هدف ضروری است كه شخص ثالثی غیر از تهیه كننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفكر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی است . حسابرسی جزوی لاینفك از فرایند گزارشگری اطلاعات است ، بنابراین رابطه عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستمهای اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می كند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می دهد . در شرایطی انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداكثر خواهد رسید كه با تلاش همه جانبه نقش حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص شود و روشن كردن این نقش خود نیاز به درك ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، 1378)